Par iekārtas tehniskajām prasībām

Iegādājoties iekārtu noskaidrojiet tās elektrības patēriņu, kā arī pārliecināties par jaudas nodrošinājumu iekārtas darbināšanai ar pilnu slodzi un citu infrastruktūru, kas nepieciešama iekārtas pilnvērtīgai darbībai.

Nepietiekamas elektroapgādes gadījumā pastāv nopietns risks sabojāt gan iekārtu, gan elektroapgādes tīklu, kas, savukārt, var novest pie neprognozējamām sekām.

Registered users

SIA "PTC", Str. Vietalvas 1, Riga, LV 1009, Latvia,
Phone: +371 67312331,
Fax: +371 67312341,
e-mail: ptc@ptc.lv